Het team

Wie doet wat?

Bij de Huifkar staat het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen voorop. Om dit te kunnen realiseren hebben wij een team van betrokken professionals.

Onze directeur, Peter van de Bult, staat aan het roer en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de organisatie.  Niet alleen het onderwijskundige deel, maar ook het efficiënt inzetten van middelen en financiën vallen daaronder. Verder is hij als voorzitter van het Kindcentrum verantwoordelijk voor de samenwerking van alle partijen. 

Intern begeleider Brenda van der Molen coördineert alle zaken rondom de zorg en coacht de leerkrachten hierin.

Onze bevlogen leerkrachten geven les en zijn verantwoordelijk voor de sociaal- emotionele en didactische groei van de leerlingen. Zij zijn daarnaast ook coach en begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Onze coördinatoren op het gebied van rekenen, taal, gedrag en ICT zorgen voor initiatieven en werken beleidsvoornemens uit op de werkvloer.

En niet te vergeten, ons ondersteunend personeel, conciërge Richard en onderwijsassistente Lina, zijn de olie in de motor van onze school.

Samen dragen wij bij aan de groei en ontwikkeling van onze leerlingen en zorgen wij voor een veilige en warme omgeving waarin zij kunnen leren en groeien.

peter
Peter van de Bult

Directeur

wilma
Wilma Nap

Groep 12C

danique
Danique Haveman

Groep 3A

linda
Linda Groenewoud

Groep 12A

noor
Noor Pierens

Groep 5

mayke
Mayke Smit

Groep 7A

lieke
Lieke Stam

Groep 3A

wijdi
Wijdi Drijfhout

Groep 3

martine
Martine Bekius

Groep 6A

4
Charissa Bijma

Groep 6B

jolanda
Jolanda van Dijk

Groep 8

1
Joke Beukema

Groep 4B

mrianda
Miranda van der Ploeg

Groep 12B

5
Renate Posthumus

Groep 7B

2
Beppie Munting

Groep 12C

brenda
Brenda van der Molen

Intern Begeleider

ronald
Ronald Bosker

Groep 6 en 7B

corina
Corina Lode

Onderwijsassistent

lina
Lina Mensinga

Onderwijsassistente

3
Tresor Nzita

Vakdocent Dans

anne
Anne Zijlstra

Vakdocent Theater

richard
Richard Wiersma

Concierge

De Medezeggenschapsraad

Bij De Huifkar vinden we het belangrijk dat ouders en teamleden samenwerken voor de school. Daarom hebben we één verenigde medezeggenschapsraad (MR) voor onze vestigingen in Ten Boer en Woltersum.

De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden, waarbij de verhouding tussen de vestigingen gelijk is aan het aantal leerlingen. Zo krijgt elke stem de juiste aandacht. De directeur Peter van de Bult is ook aanwezig tijdens de MR-vergaderingen om te adviseren en informeren.

De MR heeft wettelijk geregelde rechten: instemmingsrecht en adviesrecht. In het reglement van de MR staat beschreven waar instemming en waar advies over wordt verwacht.

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, bijvoorbeeld:

 • Benoemingen van leerkrachten
 • Plannen van de school
 • Beslissingen t.a.v. formatie (inzet van leerkrachturen)
 • Het vaststellen van het vakantierooster
 • De aanschaf van nieuwe methodes

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders inspraak in de school. De MR vergadert zes keer per schooljaar en ouders/verzorgers zijn welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Notulen en jaarverslagen zijn beschikbaar op onze website en in de personeelskamer van de scholen. Zo zorgen we samen voor transparantie en betrokkenheid.

Sandra Weggemans
lid oudergeleding Ten Boer
Tevens lid GMR
Marlies Krikke
lid oudergeleding Ten Boer
Charissa Bijma
lid teamgeleding Ten Boer
Joost Eggebeen
lid teamgeleding Woltersum
Voorzitter
Beppie Munting
lid teamgeleding Ten Boer

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van 6 creatieve kinderen op school, de leerlingenraad is vanaf groep 6. Elk jaar wordt deze groep van 6 kinderen gewisseld met verkiezingen. Zij bedenken leuke ideeën voor op school zoals op het schoolplein, dingen in de school, en nog meer.

Ze vergaderen in het kantoor van meester Peter met koekjes en thee. Ze doen dit om de 5 weken. Het bestond eigenlijk sinds 2016 al, maar door corona viel het uit elkaar. Maar gelukkig in 2023 ontstond het weer. Maar nu vraag je je af, hoe ontstond het opnieuw? Dat was omdat een leerling, Pieter, een keer langskwam bij meester Peter met een idee: prullenbakken op het schoolplein. Toen zij meester Peter goed idee, maar eigenlijk is dit iets voor de leerlingenraad, toch? En zo gebeurde het, samen startte zij de leerlingenraad zoals hij in 2016 ook was.

Pieter Corporaal

Rol van de ouders

Onze school kan rekenen op fantastische ouderparticipatie en een hoge ouderbetrokkenheid. Als ouders betrokken zijn bij activiteiten en taken op school, spreken we van ouderparticipatie. Ouderbetrokkenheid kan zowel thuis plaatsvinden, als op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de school. Voorbeelden van ouderbetrokkenheid thuis zijn voorlezen, rijmen of gesprekjes voeren over school.

We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van ouders in de Ouderraad, feestcommissie en Medezeggenschapsraad. Van het verzamelen van oud papier tot het oefenen van technisch lezen en tafels: onze ouders zijn altijd bereid om te helpen. Heel veel dank daarvoor.

Wat kunt u doen in het kader van de ouderbetrokkenheid voor uw kind?

 • Toon interesse in wat er gebeurt op school.
 • Laat merken dat u de leerkracht waardeert.
 • Ga naar ouderavonden en rapportbesprekingen.
 • Als ons iets opvalt aan uw kind, gedragsmatig of qua resultaten, zullen we snel aan de bel trekken.
 • Tegelijk verwachten we van ouders dat u met ons contact opneemt als er iets gedeeld moet worden.
 • Doe aan partnerschap: ouders zijn ervaringsdeskundige en samenwerkingspartner als het gaat om opvoeding en het leerproces.
 • Probeer aanwezig te zijn bij vieringen van school, bijvoorbeeld de Showtime van uw kind.

We zijn te bereiken op: +31 50 302 2410

Je kan ons hier vinden

TEN BOER

Riekele Prinsstraat 1B,
9791 DB Ten Boer

050 302 2410

WOLTERSUM

Kerkpad 10,
9795 PC Woltersum

050 302 1282

© Copyright 2024 House Of Dialogue, Alle rechten voorbehouden.

Fill the form

Drop us a line

Fill in this form or send us an e-mail with your inquiry.

Or come visit us at:

301 Howard St. #600
San Francisco, CA 94105