Bij ons staat de ontwikkeling van onze leerlingen centraal.

We bereiden onze kinderen niet alleen voor op het voortgezet onderwijs, maar op alle uitdagingen van de toekomst.

– Peter van de Bult, Directeur van de school

Onze missie

Welkom bij OBS De Huifkar! Wij zijn een openbare school die zich richt op alle kinderen in en rondom Ten Boer. Bij ons staat respect voor ieders godsdienst of levensbeschouwing centraal en ieder kind is welkom in een veilige en open sfeer. Bij ons op school zijn we een hechte gemeenschap waarin we elkaar ondersteunen en betrokken zijn bij elkaars ontwikkeling.

Bij De Huifkar geloven we in het belang van een warme en respectvolle basis waarin structuur en rust belangrijke pijlers zijn. We werken nauw samen in pedagogisch partnerschap om de motivatie, groei en ontwikkeling van onze kinderen te stimuleren. Onze school heeft hoge verwachtingen en we streven naar een ononderbroken ontwikkeling voor alle kinderen.

Naast kennis en kunde vinden we sociaal-emotionele vorming en burgerschap erg belangrijk. Onze leerlingen oefenen deze vaardigheden onder andere door middel van zang, dans en theater en presenteren hun kunsten tijdens Showtimes voor de hele school en de ouders.

Onder het tabblad praktische informatie / documenten vindt u de schoolgids. Hierin staat meer informatie over onze missie en visie.

Samenwerking

Samenwerking is voor ons een vanzelfsprekendheid. Want samen kunnen we meer: een buitenkans voor ieder kind!

Professionaliteit

Om iedere leerling optimale kansen te kunnen bieden, blijven we ons ontwikkelen.

Toekomst

We voelen ons verantwoordelijk voor de verbinding van onze leerlingen met de samenleving. Een voorwaarde om kansen te krijgen.

Talenten

We benutten we onze eigen talenten en laten ook leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat biedt kansen!

Ons uitgangspunt

Bij OBS De Huifkar staat de ontwikkeling van onze leerlingen centraal. We willen onze kinderen niet alleen voorbereiden op het voortgezet onderwijs, maar ook op de uitdagingen van de toekomst.

Daarom leggen we naast kennis ook nadruk op sociaal-emotionele vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren en digitale geletterdheid. Onze school is verbonden met de maatschappij en we kijken naar vaardigheden die onze kinderen in de toekomst nodig zullen hebben.

Cultuur en kunst zijn belangrijk voor ons en nemen een prominente plek in ons onderwijsaanbod in. We bieden professionele lessen in dans, muziek en theater en we vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelf de regie te nemen in hun eigen leerproces. Ook hechten we veel waarde aan moderne leermiddelen en didactische werkvormen die het leerproces verbeteren en bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

We rusten onze leerlingen toe met vaardigheden die belangrijk zijn voor een wereldburger, zoals het leren van Engels vanaf groep 1 en het ontwikkelen van mediawijsheid en digitale geletterdheid. Bij OBS De Huifkar vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich in een veilige en uitdagende omgeving optimaal kunnen ontwikkelen en goed voorbereid zijn op hun toekomst.

Stichting Ommeriek

Per 1 januari 2024 is er door de fusie van de Stichting Noordkwartier en de Stichting Marenland een bundeling van krachten en expertise in een nieuwe stichting ontstaan, Stichting Ommeriek.

OBS De Huifkar valt onder het bevoegd gezag van deze Stichting Ommeriek. Ommeriek heeft 25 basisscholen in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Loppersom en Ten boer. 
De scholen verschilen in onderwijsaanpak, sfeer en grootte. 

We bieden een uitdagend onderwijsaanbod dat aansluit bij de mogelijkheden, behoeften en interesses van leerlingen. Dit is zichtbaar in een breed ondersteuningsaanbod en in een breed aanbod van vakgebieden en activiteiten, zowel op school als voor en na schooltijd. Om te zorgen voor een kwalitatief goed aanbod maken we gebruik van expertise van medewerkers, maar ook van die van externe partners. Ommeriek treedt op als krachtige partner in de regio voor de gemeente, de kinderopvang, het voortgezet onderwijs, instellingen op het gebied van kunst, cultuur en ICT, en het bedrijfsleven.

De bundeling van krachten biedt kansen voor meer kwaliteit in onderwijs en ondersteuning.

BUITENKANS VOOR IEDER KIND
onze slogan

rijk onderwijs

Onze partners

We zijn te bereiken op: +31 50 302 2410

Je kan ons hier vinden

TEN BOER

Riekele Prinsstraat 1B,
9791 DB Ten Boer

050 302 2410

WOLTERSUM

Kerkpad 10,
9795 PC Woltersum

050 302 1282

© Copyright 2024 House Of Dialogue, Alle rechten voorbehouden.

Fill the form

Drop us a line

Fill in this form or send us an e-mail with your inquiry.

Or come visit us at:

301 Howard St. #600
San Francisco, CA 94105