schooltijden

Tijd om te leren.

Begin- en eindtijd

OBS De Huifkar heeft een continurooster. De leerlingen blijven van 8.30 uur tot 14.15 uur op school. De kinderen krijgen daarom van de ouders eten en drinken mee voor de kleine pauze (speelkwartier) en het middageten. Dit geldt voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.

Elke schooldag is van 8.30 uur t/m 14.15 uur.

De groepen 1-2 hebben ‘s ochtends inloop. Vanaf 8.20 uur zijn de deuren voor de kleuters geopend en kunnen zij door hun ouders op maandag en donderdag worden binnengebracht. Vanaf februari 2024 wisselen deze dagen naar dinsdag en vrijdag. Als de school om 14.15 uur uitgaat, komen de groepen 1-2 met hun leerkracht naar buiten bij de deur van het kleuterplein.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen op het schoolplein terecht om
8.15 uur. Als de bel van 8.20 uur gaat, gaat groep 3 via het schoolplein naar de klas. Groep 4 t/m 8 gaat via de trap naar boven. ‘s Middags komen de kinderen van groep 3 t/m 8 zelfstandig naar buiten via de trap of de pleiningang.

Ochtendpauze

De kleuters hebben hun ochtendpauze ongeveer om 10.00 uur. De kinderen van groep 3, 4 en 4/5 hebben hun ochtendpauze ( speelkwartier)
om 10.00 uur – 10.15 uur. De kinderen van groep 5 en 6 pauzeren van 10.15 uur – 10.30 uur en de groepen 7 en 8 van 10.30 uur – 10.45 uur Van tevoren of achteraf is er tijd om iets te drinken en te eten.

Gymtijden

De groepen 1-2 maken gebruik van het speellokaal op school. Sinds dit schooljaar krijgen zij 2x per week echte gymles van onze vakdocent, Arjen van Zanten. De groepen 3 t/m 8 gymmen in de Tiggelhal, de sporthal naast het zwembad. De groepen 3 t/m 5 gymmen op maandag- en
donderdagmorgen. Ook zij krijgen les van de vakdocent Arjen van Zanten. De groepen 6 t/m 8 gymmen op dinsdagmorgen. Voor hen geldt hetzelfde.

We zijn te bereiken op: +31 50 302 2410

Je kan ons hier vinden

TEN BOER

Riekele Prinsstraat 1B,
9791 DB Ten Boer

050 302 2410

WOLTERSUM

Kerkpad 10,
9795 PC Woltersum

050 302 1282

© Copyright 2024 House Of Dialogue, Alle rechten voorbehouden.

Fill the form

Drop us a line

Fill in this form or send us an e-mail with your inquiry.

Or come visit us at:

301 Howard St. #600
San Francisco, CA 94105