Het team van de Huifkar

 

Onze directeur is meester Peter. Hij is de kapitein.

 

Juf Dieta is onze locatieleidster en intern begeleider.

Juf Barbara en juf Monique zijn de juffen van groep 1-2.

Juf Hendrina en juf Marije vind je in groep 3-4.

Meester Joost geeft les aan groep 6-7-8.

Meester Richard is de chauffeur van de schoolbus. Hij is van alle markten thuis.