Skip to content

Anti-pestcoördinator

Schoolveiligheid:

Wij gaan er vanuit, dat iedereen goed zijn best wil doen en goed mee wil doen. Iedereen is anders, en dat is goed. Wij praten vriendelijk en correct met elkaar. We nemen elkaar serieus. We proberen elkaar te begrijpen en te waarderen. We roddelen niet. We zijn rechtvaardig. Deze houding verwachten wij  zowel van kinderen als van leerkrachten en ouders.

Als het toch fout gaat:

Het kan gebeuren dat kinderen ruzie krijgen. Als kinderen hier niet uitkomen, dan blijven we praten. We vragen hulp aan de juf of meester. We komen er samen uit.Als je heel vaak ruzie hebt, dan kan het zijn dat je aan het pesten bent of gepest wordt. Pesten melden we bij de meester of juf. Vertellen over pesten is niet klikken. Ook als je denkt dat iemand anders pest of wordt gepest, dan mag je dat absoluut vertellen aan je meester of juf.

Anti-pestcoördinator

Als de stap naar de leerkracht te moeilijk is, dan kun je je verhaal altijd doen bij de anti-pestcoördinator. Hij of zij gaat in gesprek met de leerlingen, de leerkracht(en) en de ouders. De anti-pestcoördinator hanteert de stappen uit het pestprotocol dat hier op school aanwezig is (zie bijlage onderaan de pagina). Ouders/verzorgers van pesters en gepesten worden ingelicht. Er is ook een Sociaal Veiligheidsplan. Dit plan beschrijft o.a. uitgebreid hoe verwacht wordt dat iedereen zich op school gedraagt.

Ouders en collega’s:
We nemen ouders en elkaar serieus; we proberen elkaar te begrijpen. We respecteren elkaars mening. We behandelen elkaar vriendelijk en correct. We vinden het fijn als ouders als het nodig is met de school contact opnemen. Wij doen dat zelf ook.
We verwijzen bij klachten over een collega naar de betreffende collega. We zijn terughoudend met uitspraken over andere kinderen. We durven te vragen om feedback. We durven ons uit te spreken over dingen die ons dwarszitten. Ook ouders kunnen bij de leerkracht van hun kind terecht.

2020-05-03 Pestprotocol Ten Boer

2017-03-07 Schoolveiligheidsplan Huifkar – Marenland