regelgeving

AVG- regelgeving

De nieuwe privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere privacyregels in Europa. Marenland is verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonsgegevens van haar leerlingen en vindt het belangrijk om zich te houden aan deze regels. Wij staan hier als school uiteraard volledig achter. Wij informeren u graag over de wijze waarop Marenland de privacy van haar – en onze –  leerlingen beschermt.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Sinds mei hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris bewaakt of Marenland de privacywetgeving goed naleeft en is de vraagbaak over privacy voor ouders en medewerkers. Eventuele datalekken moeten ook altijd gemeld worden bij deze functionaris (zie onderstaand e-mailadres).

Verwerkingsactiviteiten
Met alle externe partijen die namens Marenland gegevens van leerlingen verwerken (waaronder softwareleveranciers als ParnasSys) maken we afspraken over de wijze waarop deze partijen voldoende maatregelen nemen om te garanderen dat de persoonsgegevens van de leerlingen ook daar veilig zijn en blijven.

Bescherming persoonsgegevens
Om persoonsgegevens te kunnen beschermen is het belangrijk dat alle betrokkenen weten hoe zij er mee om moeten gaan. Daarom besteden we aandacht aan de wijze waarop onze medewerkers op de scholen zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vragen als: welke gegevens kan ik aan wie verstrekken, kan ik een bestand veilig downloaden en wat moet ik doen als ik informatie aantref met een ongepaste inhoud over een leerling of medewerker? De FG heeft hierbij een ondersteunende en controlerende rol.

Afspraken over beeldmateriaal van leerlingen


Het gebruik van beeldmateriaal (zoals foto’s en video’s) van leerlingen is een actueel onderwerp waarover veel onduidelijk bestaat. Marenland heeft ervoor gekozen om ouders/verzorgers ieder jaar opnieuw toestemming te vragen voor het maken en publiceren van beeldmateriaal, bijvoorbeeld voor in de schoolgids of op internet. Een ouder/verzorger kan de toestemming altijd intrekken of gedurende het jaar alsnog geven.
Het vragen van toestemming zal met name gevraagd worden bij foto’s of video’s waarop leerlingen heel duidelijk in beeld komen. Denk aan schoolfoto’s, klassenfoto’s of klassenreportages die worden gemaakt in opdracht van de school. Zogenaamde sfeerfoto’s die tijdens een schoolmusical of schoolfeest gemaakt worden (waarbij leerlingen niet duidelijk in beeld komen), vallen in de meeste gevallen niet onder de privacyregels. Hiervoor is toestemming niet vereist. Via “Mijn school” bieden we een afgeschermde omgeving voor onze schoolfoto’s. Ook binnen de omgeving van “Mijn school” respecteren wij de wensen van de ouders, als er geen toestemming is komen leerlingen ook hier niet in beeld.
Marenland is niet verantwoordelijk voor het beeldmateriaal dat ouders zonder tussenkomst van de school maken (bijvoorbeeld tijdens een klassenpresentatie). Ook niet als zij deze plaatsen op hun eigen social media. Marenland verzoekt ouders/verzorgers die foto’s of video’s van leerlingen willen maken en deze willen publiceren, hiermee zorgvuldig om te gaan.

Informatie op de website van Marenland (www.marenland.org)
Marenland heeft een gedragscode voor leerlingen en ouders vastgesteld. Die gedragscode kunt u vinden op de website van Marenland.

Vraagbaak en melden datalekken
Zoals eerder vermeld, heeft Marenland een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Wilt u meer weten over de manier waarop Marenland omgaat met privacy, wilt u een datalek melden of heeft u vragen naar aanleiding van concrete voorvallen? Dan kunt u contact opnemen met de FG via fg@marenland.org.

Het college van bestuur

Privacyverklaring Marenland

We zijn te bereiken op: +31 50 302 2410

Je kan ons hier vinden

TEN BOER

Riekele Prinsstraat 1B,
9791 DB Ten Boer

050 302 2410

WOLTERSUM

Kerkpad 10,
9795 PC Woltersum

050 302 1282

© Copyright 2024 House Of Dialogue, Alle rechten voorbehouden.

Fill the form

Drop us a line

Fill in this form or send us an e-mail with your inquiry.

Or come visit us at:

301 Howard St. #600
San Francisco, CA 94105