Huisvesting

OBS De Huifkar is op dit moment gehuisvest in een gelijkvloers schoolgebouw aan de Kievitstraat 6 in Ten Boer. Dit gebouw is in 1971 in gebruik genomen. We hebben een grote centrale hal met podium, inmiddels elf leslokalen (we groeien), een speellokaal (voor kleutergym en activiteiten), een directieruimte, een IB-ruimte, een RT-kamertje en een keuken. Op dit moment hebben we elf groepen. De lerarenkamer is omgebouwd tot klas.

We zitten nu onder één dak met Kids2b, de voor- en naschoolse opvang. Dat is erg plezierig.  Kids2b betrekt de zijvleugel van het gebouw.

Omdat het huidige gebouw niet aardbevingsbestendig is, wat overigens zeker niet betekent dat het onveilig is, wordt in de nabije toekomst een nieuw schoolgebouw gerealiseerd aan de rand van het dorp. Voor de ingewijden: de nieuwe locatie komt waar vroeger het gebouw van de ijsvereniging stond. De planning is om te verhuizen tijdens de Herfstvakantie van schooljaar 2020-2021.

Wij gaan ons nieuwe gebouw delen met Kids2b en CBS De Fontein.  Het nieuwe schoolgebouw wordt hoogbouw, met op de begane grond de gemeenschappelijke ruimte en het speellokaal. Een nieuwe ruimte biedt nieuwe kansen.  We hebben er zin in!