Skip to content

Leerlingenraad

Onze school heeft een Leerlingenraad. Vanaf groep 6 nemen twee kinderen per klas zitting in de leerlingenraad.  De leerlingenraad komt periodiek bij elkaar.  De directeur – meester Peter – leidt de vergadering. De leerlingen behartigen de belangen van hun klas en hun klasgenoten. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen bij bepaalde onderwerpen inspraak hebben. Hiermee wordt eigenaarschap voor het onderwijs dat wordt gegeven gecreĆ«erd. Dit leert de kinderen zich een onderdeel te voelen van de school, zij voelen zich serieus genomen en ze leren effectief te communiceren. Dit geldt zowel voor de kinderen in de leerlingenraad als de kinderen in de klas, omdat onderwerpen in de klas zelf ook met alle kinderen kunnen worden besproken.