Skip to content

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Als ouders meedoen met activiteiten of hand- en spandiensten verrichten op school, dan spreken we van ouderparticipatie. Op onze school is de ouderparticipatie groot. Daar zijn wij heel dankbaar voor. Wij zien dit in de activiteiten van de Ouderraad, de feestcommissie en de Medezeggenschapsraad. Ouders verzamelen oud papier voor school, er zijn “luizenpluizers”, in school wordt geholpen met het oefenen van o.a. technisch lezen, het oefenen van de tafels, de contactouders voor elke klas, enzovoort. De ouderparticipatie is groot op onze school en daar zijn we de ouders heel dankbaar voor!

Ouderparticipatie is iets anders als ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid heeft te maken met het je betrokken voelen bij het leerproces van uw kind(eren). Als u interesse toont in het werken en leren van uw kind(eren) op school, als u aan uw kind(eren) laat merken dat u de ontwikkeling op school belangrijk vindt en de leerkrachten positief tegemoet treedt, dan doet u aan ouderbetrokkenheid. Dit bevordert het halen van goede resultaten op school. Onderwijs maak je samen.  Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van uw kind(eren), en erkennen elkaars professionele en emotionele deskundigheid.

Wat kunt u doen in het kader van de ouderbetrokkenheid voor uw kind?

  • Toon interesse in wat er gebeurt op school.
  • Laat merken dat u de leerkracht waardeert.
  • Ga naar ouderavonden en rapportbesprekingen.
  • Zoek bij onduidelijkheid contact met de leerkracht. School doet dit andersom ook.
  • Doe aan partnerschap: ouders zijn ervaringsdeskundige en samenwerkingspartner als het gaat om opvoeding en het leerproces.
  • Probeer aanwezig te zijn bij vieringen van school, bijvoorbeeld de Showtime van uw kind.
  • Biedt uw hulp bij huiswerk of klusjes thuis, bijvoorbeeld de Sinterklaassurprise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bij voorbaat dank !