Ouderraad

De Ouderraad van OBS De Huifkar bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich op vele manieren voor de school inzetten. Zij houden zich bezig met verschillende onderwerpen, zoals het actief verwerven en beheren van inkomsten, het vergroten van de ouderbetrokkenheid en hulp bij praktische zaken. Zo heeft de OR vorig jaar een pleinschoonmaak georganiseerd en spullen verkocht om het kerstfeest te financieren. Ook is de OR verbonden aan de feestcommissie.

De OR komt regelmatig (online) bijeen om volgens een actie- en besluitenlijst de voortgang rondom terugkerende onderwerpen te bespreken, ideeën uit te wisselen en te brainstormen over nieuwe onderwerpen. Plannen worden gezamenlijk gemaakt, de taken worden verdeeld en de leden gaan aan de slag!

Onze OR kenmerkt zich door het bieden van praktische hulp, welke zeer gewaardeerd wordt door de school! Leden van de OR geven aan het een mooie mogelijkheid te vinden om betrokken te zijn bij school en verwelkomen graag nieuwe leden die ook op een plezierige manier de school willen ondersteunen.