Ouderraad

Leden van de Ouderraad

Levijn Blokker (Voorzitter)
Robert Bakker (Penningmeester)
Maren Berger (Secretaris)
Ilse Bakker  
Lydia Wierenga  
Linda Nieborg  

De Ouderraad (OR) van OBS De Huifkar bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich op verschillende manieren voor de school inzetten. Zij houden zich bezig met verschillende onderwerpen, zoals het actief verwerven en beheren van inkomsten, het vergroten van de ouderbetrokkenheid en hulp bij praktische zaken. Zo heeft de OR vorig jaar een pleinschoonmaak georganiseerd en spullen verkocht om het kerstfeest te financieren. Ook is de OR verbonden aan de feestcommissie en de oud-papiercommissie.

De OR kenmerkt zich door het bieden van praktische hulp aan de school. De OR komt regelmatig (online) bijeen om volgens een actie- en besluitenlijst de voortgang rondom terugkerende onderwerpen te bespreken, ideeën uit te wisselen en te brainstormen over nieuwe onderwerpen.

De OR-leden ondersteunen de school met vaste taken maar komen ook met nieuwe initiatieven, creatieve ideeën en fungeren af en toe als klankbord voor de school.

Lid zijn van de OR is een mooie mogelijkheid voor ouders om betrokken te zijn bij school. Wij verwelkomen graag nieuwe leden die ook op een plezierige manier de school willen ondersteunen.

 

Vaste taken en activiteiten van de OR

Beheer financiën

De penningmeester van de OR heeft het beheer over de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis/kamp en het oud papier inzamelen. De penningmeester beheert de uitgaven voor de activiteiten van de feestcommissie, de schoolreisjes en de klassenkas. Daarnaast wordt er soms budget vrijgemaakt voor speciale gelegenheden.

Samenwerking met commissies van de school.

Oudpapier-commissie

De oudpapier-commissie coördineert het ophalen van papier samen met een enthousiaste groep hulpouders. Eens in de 4 weken wordt op een zaterdagochtend het oud papier verzamelt in Ten boer. De commissie werkt hierbij samen met Virol.

Feestcommissie

De feestcommissie van de Huifkar organiseert en biedt hulp bij verschillende feestelijke gelegenheden, denk hierbij aan Sint Maarten, het ontvangen van Sinterklaas, het Kerstfeest, de workshops rondom Pasen en Koningsspelen. Het doel van de feestcommissie is om de leraren te ondersteunen en de kinderen een leuke dag te bezorgen!

Belangrijke documenten:

Jaarverslagen:

 

 

Goedgekeurde notulen: