Skip to content

Schooltijden

Begin- en eindtijd

OBS De Huifkar heeft een continurooster. De leerlingen blijven van 8.30 uur t/m 14.15 uur op school. De kinderen krijgen daarom van de ouders eten mee voor de kleine pauze en het middageten. Dit geldt voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.

Elke schooldag is van 8.30 uur t/m 14.15 uur.

De groepen 1-2 hebben ‘s ochtends inloop. Vanaf 8.15 uur zijn de deuren voor de kleuters geopend en kunnen zij door hun ouders worden binnengebracht. Als de school om 14.15 uur uitgaat, komen de groepen 1-2 met hun leerkracht naar buiten bij de deur van het kleuterplein.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen op het schoolplein terecht om 8.15 uur. Vanaf dat moment is er toezicht door een pleinwacht. Groep 3 kan via het plein naar de klas. Groep 4 t/m 8 gaat via de trap naar boven. ‘s Middags komen de kinderen van groep 4 t/m 8 zelfstandig naar buiten via de trap.

De ochtendpauze

De kleuters hebben hun ochtendpauze om 10.00 uur. De kinderen van groep 3, 4 en 4/5 hebben hun ochtendpauze om 10.00 uur t/m 10.15 uur. De kinderen van groep 5 t/m 8 pauzeren van 10.15 uur t/m 10.30 uur. Van tevoren of achteraf is er tijd voor een broodje en fruit.

Gymtijden

De groepen 1-2 maken gebruik van het speellokaal op school.

De groepen 3 t/m 8 gymmen in de Tiggelhal, de sporthal naast het zwembad. De groepen 3 t/m 5 gymmen op maandag- en donderdagmorgen. Zij krijgen les van de vakdocent Tineke Depping. De groepen 6 t/m 8 gymmen op dinsdagmorgen. Zij krijgen les van de vakdocent Arjen van Zanten.